Netflix bereikt miljoen gebuikers

Miljoen Nederlanders kijkt via een Netflix-abonnement

Ruim een miljoen Nederlanders kijkt inmiddels Netflix via een Netflix-abonnement. Uit een consumentenonderzoek van Telecompaper onder 6600 Nederlanders tussen 12 en 80 jaar, bleek dat zo’n zeven procent de dienst gebruikt.

Eind 2013 was dit nog vier procent, zo’n 680 duizend gebruikers. Volgens Telecompaper valt deze stijging samen met de grotere naamsbekendheid die Netflix geniet. Gaf in 2013 nog 71 procent van de Nederlanders aan Netflix te kennen, in 2014 is dit 86 procent.

De miljoen Netflix-gebruikers zijn overigens niet allemaal betalende Netflix-leden. Zo kunnen familieleden en huisgenoten op verschillende apparaten via hetzelfde abonnement Netflix kijken. Hoeveel betalende leden Netflix in Nederland heeft, wil het bedrijf niet prijsgeven. In de meest recente kwartaalcijfers staan alleen het aantal Amerikaanse abonnees vermeld (36 miljoen) en het aantal buitenlandse abonnees ( 14 miljoen). Netflix behaalde alleen al in het tweede kwartaal van 2014 een nettowinst van 71 miljoen dollar, een stijging van 240 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ondanks de stijgende lijn in het aantal abonnees van Netflix, krijgt het bedrijf ook vaak te maken met kritiek. Het aanbod zou te beperkt zijn en vooral bestaan uit oude films. Zo zegt een (voormalig) Netflix- gebruiker op de website van de consumentenbond: ‘Als je daadwerkelijk gaat kijken wat enigszins de moeite waard is, kom je op een handje vol series uit waar je vrij snel door heen bent. Dat is mij de acht euro in de maand gewoon niet waard.’

Video Unlimited, de enige andere onbeperkte streamingsdienst in Nederland, heeft volgens het onderzoek een gebruikersaantal van 170 duizend Nederlanders. Het aantal mensen dat online wel eens een losse film huurt of koopt bedraagt 850 duizend. Daarvan doen 510 duizend dat bij Pathé thuis; 340 duizend mensen kiezen voor Videoland.