Tijger uit Life of Pi bijna verdronken

American Humane Association zweeg zaak dood

De Bengaalse tijger King, die een grote rol speelde in Ang Lee’s Oscarwinnende film Life of Pi, is bijna verdronken op de set, waarna de zaak in de doofpot terecht kwam. Dat blijkt uit een email die een toezichthouder van de American Humane Association, de organisatie die het dierenwelzijn in Hollywood waarborgt, naar een collega stuurde en die The Hollywood Reporter in een diepgaand onderzoek naar buiten bracht.

‘Last week we almost fucking killed King in the water tank,’ schreef toezichthouder Gina Johnson. ‘Eén opname met hem verliep helemaal verkeerd en hij raakte verdwaald toen hij naar de kant wilde zwemmen.’ Ze sloot het bericht af met: ‘Volgens mij spreekt het voor zich, maar laat dit aan niemand weten, en al helemaal niet aan het kantoor! I have downplayed the fuck out of it .’

De American Humane Association (AHA) is toebedeeld met het toezicht op dierenwelzijn in Amerikaanse filmproducties. Mocht een film door de keuring heen komen, dan krijgen ze het bekende certificaat ‘No animals were harmed in the making of this picture’ om in hun credits te zetten. Ook in Life of Pi rolde het zinnetje aan het eind langs.

Volgens Twentieth Century Fox, de studio achter Life of Pi, hebben ze het certificaat wel degelijk verdiend. ‘King is nooit geschaad en is zeker niet ‘bijna verdronken’ tijdens de productie,’ aldus een woordvoerder. ‘We nemen de veiligheid op de set heel serieus en iedere voorzorgsmaatregel wordt genomen om te voorkomen dat iemand – mens of dier – iets overkomt tijdens de productie van onze films.’

Volgens het onderzoek van The Hollywood Reporter zouden veel toezichthouders van de AHA niet neutraal zijn in het onderzoek naar de industrie. Gina Johnson zou bijvoorbeeld een intieme verhouding met één van de producenten van Life of Pi hebben gehad. Ondanks het feit dat de AHA hiervan en van de email van Johnson op de hoogte was, mocht Life of Pi de ‘No Animals’-credit toepassen.

Het is niet de eerste keer dat de AHA in opspraak is gekomen voor het onterecht toekennen van het keurmerk. Tijdens de productie van The Hobbit-trilogie van Peter Jackson zouden 27 paarden, geiten, kippen en schapen gestorven zijn vanwege onveilige huisvesting. De organisatie acht zichzelf niet aansprakelijk, aangezien deze sterfgevallen buiten de draaimomenten om plaatsvonden.

Ook is er op het moment een rechtszaak tegen AHA gaande, opgezet door een voormalig medewerkster die stelt dat er een paard op de set van Steven Spielbergs War Horse was gestorven, iets dat naderhand door de organisatie werd doodgezwegen om Spielberg te beschermen.

The Hollywood Reporter stelt in zijn onderzoek dat AHA ‘zijn keuringen verdraait, bagatelliseert of gevaarlijke ongelukken niet meldt, en soms niet eens een serieus onderzoek inzet .’
De vereniging verklaarde zich niet te kunnen vinden in deze conclusies . ‘We betreuren het zeer dat er dodelijke ongelukken hebben plaatsgevonden,’ laat de verklaring lezen. ‘Maar in veel van de aangekaarte gebeurtenissen heeft het overlijden niets te maken gehad met de behandeling van het dier op de set, of vond het plaats op momenten waarin de dieren niet onder ons toezicht stonden .’

Gina Johnson is inmiddels ontslagen, deelt AHA mee. De rechtszaak tegen de organisatie naar aanleiding van de dood van het paard staat gepland op 14 maart 2014.