Na een succesvolle samenwerking van tien jaar stapt de Volkskrant uit Cinema.nl. De VPRO gaat alleen verder met de filmwebsite. De Volkskrant gaat uitgebreid aandacht besteden aan film op vk.nl.

De Volkskrant en de VPRO beschouwen Cinema.nl als een geslaagd experiment. Door de samenwerking tussen de krant en de omroep is een filmwebsite ontstaan met persoonlijk filmadvies en -nieuws, een filmagenda voor bioscoop en televisie en een database met filmrecensies uit de Volkskrant. Na tien jaar trekt Cinema. nl ruim 12.000 filmliefhebbers per dag.

Maar de Volkskrant is een commerciële onderneming en de VPRO een publieke omroep. Daarom botst de samenwerking op de beperkingen van de mediawet. Die staat de VPRO niet toe om bij te dragen aan het maken van winst door derden. Zakelijke activiteiten die normaal zijn voor een krant, zoals het werven van adverteerders, zijn daardoor onmogelijk.

De Volkskrant draagt - met enige spijt in het hart - Cinema.nl aan de VPRO over en kiest er nu voor haar naam op filmgebied in eigen beheer uit te bouwen, in de krant en online. De VPRO betreurt het besluit van de Volkskrant, maar zal Cinema.nl met volle overtuiging zelf voortzetten.