Aankomend EU-voorzitter België wil veel aandacht schenken aan het filmbeleid in Europa. België wil vooral het subsidiebeleid voor Europese films veranderen.

In een driedaagse conferentie komend weekend zal België het plan introduceren . Het plan is er vooral op gericht het beleid van de Europese Unie inzake nationale en regionale filmsubsidies uit te breiden. Momenteel concentreert het beleid zich met name op subsidies voor de productie van films. België wil dit uitbreiden door ook de andere onderdelen van het creatieve proces, zoals het scenario en de postproductie, financieel te ondersteunen.

In 2001 werd door de EU een beleidsdocument over de filmsector opgesteld, met daarin de bepalingen over het verlenen van subsidies. België wil het document herzien: ‘We willen bespreken dat er een document komt dat grondiger en algemener alle typen steun omvat als het gaat om het creëren, produceren en promoten van Europese cinema,’ aldus Frederic Delcor, directeur van het Film en Audiovisueel centrum in Brussel, tegen Variety.com.

Een ander discussiepunt dat België wil aankaarten is de digitale conservering van audiovisueel erfgoed en het steunen van digitale projectie van films in bioscopen. Het presidentschap van de EU wordt iedere zes maanden door een andere lidstaat verzorgd, en de zittingstijd van België begint op 1 juli.