Willemien van Aalst is per 3 oktober 2009 benoemd tot directeur van het Nederlands Film Festival. Zij neemt daarmee de leiding over van Doreen Boonekamp die het Nederlands Film Festival na afloop van de 29ste editie verlaat en is benoemd tot directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film.

Willemien van Aalst was de afgelopen vijf jaar Creative Producer van IDTV Docs. Daarvoor was zij werkzaam als senior organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix en als adjunct directeur van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

Willemien van Aalst (1963) over haar aanstelling: ‘Een droombaan in het hart van de Nederlandse film. Ik zie het als mijn belangrijkste taak de unieke positie van het Nederlands Film Festival als dé plek waar de Nederlandse filmwereld samenkomt en een breed publiek kennis neemt van de Nederlandse film in al zijn facetten, te verstevigen en toekomst proof te maken. Ik acht het van groot belang dat het Nederlands Film Festival een wezenlijke bijdrage blijft leveren aan het versterken van het Nederlands filmklimaat.’

Willemien van Aalst zal direct na afloop van de 29ste editie van het Nederlands Film Festival, 23 september tot en met 2 oktober 2009 , als directeur de leiding van het festival op zich nemen.