Oproep aan ‘nieuwe’ filmregisseurs en scenaristen

Nieuwe serie 'One Night Stand'

De NPS, VARA, VPRO, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties,
het Nederlands Fonds voor de Film en het CoBO-fonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van filmtalent en organiseren voor de vijfde keer ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’.

De opzet is jaarlijks een toegankelijke serie van hoge filmische kwaliteit, bestaande uit 8 films van

50 minuten. De verhalen zijn geworteld in de hedendaagse, multiculturele samenleving.

De films zullen in het najaar van 2010 op televisie worden uitgezonden en krijgen voor die tijd mogelijk een roulatie in de bioscoop.
 

Voor wie?

ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel meer als minder ervaren schrijvers.

Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.

Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Regisseurs kunnen zich bij voorkeur in teamverband met een scenarioschrijver aanmelden. Daarnaast kunnen scenarioschrijvers afzonderlijk filmplannen indienen, zonder regisseur. Vier filmproducenten zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en produceren.


De aanmelding bestaat uit

·         Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s.

Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/bioscoopfilm van 50 minuten onder de noemer

ONE NIGHT STAND, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 265.000 per film.

·         Een korte visie op regie om een beeld te geven van persoonlijke stijl.

·         Curriculum Vitae van scenarist en regisseur.

·         Eerder gerealiseerd werk (dvd/vhs)

·         Een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat te downloaden is via cinema.nl/one-night-stand. Hier zijn tevens de richtlijnen en voorwaarden te vinden.

De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode april t/m oktober 2009 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s. Regisseurs dienen tevens beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van januari t/m augustus 2010.

Voorstellen kunnen tot en met maandag 23 maart 2009 om 17:00 uur in 10-voud worden ingediend bij de afdeling Drama van de NPS, Sumatralaan 49, 1217 GP Hilversum (Postbus 29000, 1202 MA Hilversum).

De films uit de eerdere series zijn te bekijken via cinema.nl/one-night-stand. De vierde reeks One Night Stand is momenteel in ontwikkeling en zal eind 2009 op televisie te zien zijn.