Leerstoel Nederlandse Filmcultuur

Samenwerking Filmmuseum en Universiteit van Amsterdam

Op initiatief van het Filmmuseum en de Universiteit van Amsterdam komt er een bijzondere leerstoel Nederlandse Cinema en Filmcultuur. Dat meldde het Filmmuseum dinsdag

Doel van de leerstoel is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse film en het versterken van het Filmmuseum als filmhistorisch en cultureel kenniscentrum. De leerstoel wordt ondergebracht bij de afdeling Mediastudies van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De nog te benoemen bijzonder hoogleraar heeft als opdracht onderwijs en onderzoek te verzorgen op het terrein van de Nederlandse film en cinema, zowel in relatie tot het filmerfgoed als de hedendaagse filmcultuur. Het Filmmuseum en de Universiteit van Amsterdam willen met de bijzondere leerstoel de relatie tussen de academie en het Filmmuseum op het niveau van staf en studenten versterken.

Tot het onderzoeksveld behoren filmbeleid, publieksreceptie, de geschiedenis van Nederlandse filminstituten en historiografische thema’s. Ook zal aandacht worden gegeven aan technologische en esthetische aspecten van de Nederlandse cinema en filmcultuur. De bijzonder hoogleraar zal tevens een rol spelen in de ontwikkeling van toegepast onderzoek door het Filmmuseum op het gebied van restauratie, conservering en programmering.

Voor de bijzondere leerstoel zal worden geadverteerd onder personen die hun sporen op het terrein van de studie van de Nederlandse cinema en filmcultuur hebben verdiend.