Filmhuis in Fries Museum

Nieuw gebouw verwacht in 2012

In het nieuwe gebouw van het Fries Museum zal ook Filmhuis Leeuwarden gevoegd worden. Op deze manier willen het college van B&W en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân de positie van Leeuwarden als culturele stad versterken.

Door de samenvoeging hopen ze het grootste centrum voor film en massamedia te worden in Noord- Nederland.  Doel is volgens hen om ‘baanbrekende en multimediale activiteiten te organiseren op het snijvlak van beeldende kunst en film.’

Het project kost rond de drie miljoen euro, waarvan de provincie 600.000 euro zal betalen en het Centrum voor Film in Friesland 400.000 euro. Het overige geld neemt de gemeente voor haar rekening. Het Fries Museum komt te staan op het Zaailand, in het centrum van Leeuwarden. Het Filmhuis wordt hierin gebouwd en zal drie zalen bevatten. Één auditorium dat gedeeld wordt met het museum en plaats heeft voor 90 mensen, twee zalen boven het museumcafé met respectievelijk 60 en 40 stoelen. 

Het is de bedoeling dat het Noordelijk Filmfestival vanaf 2012 in het nieuwe filmhuis georganiseerd zal worden. Tot die tijd vindt het festival zoals voorheen plaats in schouwburg de Harmonie in Leeuwarden, waar het Filmhuis nu nog onderdeel van is. Het Fries Film Archief, momenteel nog  te vinden in het Filmhuis, zal dit jaar overgeplaatst worden naar Tresoa, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.