Bouw Filmmuseum flink vertraagd

Opening begin 2012 in plaats van eind 2010

Het begin van de bouw van het nieuwe Filmmuseum in Amsterdam heeft forse vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het museum eind 2011, begin 2012 openen in plaats van eind 2010, zoals tot voor kort de planning was. Oorspronkelijk had het museum dit jaar zelfs al zijn deuren moeten openen.

Volgens woordvoerder Wieger Sietsma van ING Real Estate, de projectontwikkelaar van het nieuwe museum aan het IJ in Amsterdam-Noord, loopt de bouw onder meer vertraging op door de hogere bouwkosten voor het opvallende ontwerp van het Oostenrijkse bureau Delugan Meissl Associated Architects. ‘Die bedragen vallen niet mee’, aldus Sietsma.

De bij de bouw betrokken partijen – naast ING en het Filmmuseum onder andere de gemeente Amsterdam en de woningcorporatie Ymere– hebben de afgelopen tijd onderhandeld over de vraag hoe de extra kosten worden verdeeld. Sietsma: ‘Alle partijen hebben zich zeer moeten inspannen om het doorgaan van de bouw mogelijk te maken.’ ING hoopt dat in mei de definitieve contracten getekend kunnen worden. De bouw van het zou dan nog voor het eind van het jaar kunnen beginnen.

Het Filmmuseum is het derde door het rijk gesubsidieerde museum in Amsterdam waarvan de bouw grote vertraging oploopt. Eerder werd al bekend dat het Rijksmuseum jaren later zal openen, en deze week bleek dat het Scheepvaartmuseum zijn deuren pas in de zomer van 2011 zal openen, in plaats van een jaar eerder. Daarnaast is ook de renovatie van het door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde Stedelijk Museum vertraagd.

Volgens directeur Sandra den Hamer van het Filmmuseum, dat het gebouw van Ymere gaat huren, komen de voorstellingen die het museum brengt niet in gevaar. Het Filmmuseum is nu nog gevestigd aan het Vondelpark in Amsterdam-Zuid, en het kan daar blijven tot aan de verhuizing.

Het museum hoopt van het ministerie van OCW meer subsidie te krijgen voor de exploitatie van het nieuwe museum, die tot nu toe een gat vertoont. Ook doet het hard zijn best sponsors aan zich te binden. ‘We zijn hoopvol gestemd, al zijn het moeilijke tijden om extra middelen bij elkaar te schrapen’, aldus Den Hamer.

Het ontwerp van het bureau Delugan Meissl komt deels boven het IJ te liggen, vlak naast de Shelltoren. Het moet met zijn culturele bestemming de aantrekkingskracht van de naastgelegen wijk Overhoeks vergroten. Naast vier filmzalen (met respectievelijk driehonderd, honderdtwintig en tachtig zitplaatsen) zullen in het nieuwe gebouw een bibliotheek, een studiecentrum, een café-restaurant, een museumwinkel en werkruimten gehuisvest worden. Ook is er ruimte voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

Twee weken geleden is wel overeenstemming bereikt over de bouw van het pand waarin de collectie van het Filmmuseum zal worden ondergebracht. Dat komt ook in Amsterdam -Noord.