Pim Hermeling heeft zijn belang in A-Film verkocht. Het aandelenpakket komt in handen van W2Media BV, de investeringsmaatschappij van Wolff Cinema Groep en Ad Weststrate, die al een meerderheidsbelang had in het filmdistributiebedrijf.

Met de overname van de aandelen trekt Hermeling zich terug als Algemeen Directeur van A-Film Distribution BV. Ook CFO Dirk van den Esschert treedt met onmiddellijke ingang af als directielid. De directie van A-Film zal tot nader order gevoerd worden door W2Media.
 
Een verschil van inzicht over het toekomstige beleid van A-Film heeft geleid tot de verkoop van de aandelen van Hermeling.

Hermeling: ‘Ik vind dat distributeurs in de Benelux aansluiting moeten zoeken bij grote internationale partijen. W2Media vindt van niet. Die willen onafhankelijk blijven.’

De verschillen van inzicht kwamen aan het licht toen Hermeling de mogelijkheden onderzocht tot samenwerking met het Franse Wild Bunch.

‘Ik wilde Wild Bunch binnenhalen als aandeelhouder, maar dat ging W2Media te ver. Volgens mij hoef je niet al te bang te zijn dat een club als Wild Bunch de zaken hier gaat overnemen. Grote internationale partijen zullen altijd behoefte hebben aan lokale know how .’

Hoewel Wild Bunch geen aandeelhouder wordt gaan beide bedrijven toch samenwerken.  Hermeling zal de komende periode uitvoer geven aan de onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen A-Film en Wild Bunch. De vorm waarin dit gaat gebeuren zal hij binnen afzienbare tijd bekend maken.

En over zijn eigen toekomst: ‘Ik ga nu een week voor me uit staren en nadenken, en dan zal ik na een week of twee mijn plannen bekend maken.’