Wie gewend is in de landelijke dagbladen op te zoeken wanneer welke film waar draait, komt sinds kort enigszins bedrogen uit. In de filmladder, die onder meer op donderdag in de Volkskrant wordt gepubliceerd, ontbreken met ingang van dit jaar de gegevens van de Pathé-bioscopen.

De filmladder is een advertentie die door de gezamenlijke bioscoopexploitanten wordt bekostigd. Volgens Youry Bredewold, hoofd marketing van Pathé, wegen de kosten daarvan niet meer op tegen de baten. 'Wij zien dat de consument zich steeds meer oriënteert op internet. Vooral de wat jongere bezoekers, waar wij het met name van moeten hebben. Als die al een krant hebben , is het vaak een zaterdagabonnement en daar staat de bioscoopinformatie niet in .'
 
De bioscoopgegevens worden samengevoegd door communicatiebureau Weuring & Kuppens. Volgens mede-eigenaar Siep Kuppens is er geen aanwijzing dat de andere bioscoopexploitanten binnenkort zullen stoppen met de filmladder. 'Aan de ene kant willen alle bioscopen een zo compleet mogelijke ladder. Aan de andere kant zijn ze er niet rouwig om dat Pathé een heel stuk publiciteit kwijt is. Vijf jaar geleden is Pathé al eens tijdelijk gestopt met de filmladders en toen namen de bezoekersaantallen in de overige bioscopen vrijwel direct toe.'
 
Kuppens kreeg zo'n veertig klachten over het ontbreken van de Pathé-gegevens. 'Blijkbaar wordt die ladder dus goed gelezen .' Hij denkt dat vooral incidentele bezoekers dankzij de krant op het idee komen naar de film te gaan. 'Het hardcore filmpubliek vindt de informatie zelf wel. Maar grote groepen incidentele bioscoopgangers lezen bijvoorbeeld iets over De Vliegeraar in de krant en denken dan: die wil ik zien, eens even kijken wanneer hij draait.'