In de media is een bericht verschenen dat het bioscoopbezoek in 2007 ruim vijf procent is gedaald ten opzichte van 2006. Dit is onjuist.

Het getal is door de European Audiovisual Observatory in Straatsburg ontleend aan een persbericht van 7 januari jl. Daarin stonden onder voorbehoud van latere correcties slechts de voorlopige cijfers van 2007. De EAO heeft deze cijfers nu zonder nadere verificatie weer aan de media verstrekt.

In totaal kwamen in 2007 23.058.986 bezoekers (2006: 23.387.276 bezoekers) naar de Nederlandse bioscopen. Zij zorgden voor een omzet van 159.679.473 euro (2006: 155.862.311 euro). Een lichte daling dus in bezoekcijfers ten opzichte van 2006 van 1,4 procent, maar een stijging in recette van 2,4 procent. Bovendien had 2007 met 52 speelweken een speelweek minder dan 2006.

De vooruitzichten voor 2008 zijn goed; in het eerste kwartaal stegen het bezoek en de recette al met vijftien procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2007.

Bron: The Publicity Company