SGP-jeugd wil andere moraal in films

Speelfilms ter discussie in gereformeerde kringen

Om de problemen met aids te lijf te gaan, zou de Nederlandse overheid een appèl moeten doen op filmproducenten in de gehele westerse wereld om niet langer een vrije seksuele moraal te propageren. Dat stelden SGP-jongeren afgelopen zaterdag - tijdens de internationale Aidsdag - op hun jaarcongres in Apeldoorn.

Verder zouden Nederlandse programmamakers een mediacode moeten opstellen waarin maatregelen staan om verdere seksualisering van de samenleving te voorkomen. Niet een condoom maar onthouding en trouw zijn volgens de gereformeerde jeugd de belangrijkste voorwaarden om aids tegen te gaan. Ze noemen het daarom 'wrang' dat in veel westerse films een vrije seksuele moraal wordt gepropageerd.

Vorige week leidden speelfilms ook al tot discussies in gereformeerde kringen toen ds C. J. Meeuse zijn boek Schijn bedriegt: een christelijke visie op toneelspel en speelfilm presenteerde. Meeuse stelt daarin dat gereformeerde ouders hun kinderen moeten verbieden speelfilms te kijken.

Meeuse liet weten bezwaar te hebben tegen films als Titanic, omdat daarin mensen sterven: 'Dat kan toch geen amusement zijn?' De schrijver zei bang te zijn dat de christelijke moraal door speelfilms wordt tenietgedaan: 'Ze verzieken de geest.'

Zelfs als jongeren via pc en dvd zonder medeweten van hun ouders kijken naar speelfilms, moeten ouders het toch aandurven films kijken te verbieden, luidt een van de stellingen in Schijn bedriegt. In het laatste hoofdstuk geeft Meeuse 28 argumenten tegen de speelfilm.

Volgens de predikant moeten scholieren in aanraking worden gebracht met de bezwaren die in de klassiek-gereformeerde traditie ten aanzien van toneel en drama naar voren zijn gebracht. 'Selectief kijken of laten kijken, overschat het kunnen dragen van eigen verantwoordelijkheid en onderschat het kwaad van toneel en speelfilm ,' volgens Meeuse.

Bron: Reformatorisch Dagblad