In een collectieve brief aan ministers Plasterk (OCW) en Hirsch Ballin (Justitie) beklagen filmmakers zich over het beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ten aanzien van auteursrechten.

Onafhankelijke regisseurs en scenarioschrijvers zeggen dat de Auteurswet, die een billijke vergoeding voorschrijft voor makers van reproduceerbare kunstwerken zoals foto's, boeken en cd's, nauwelijks wordt nageleefd door de NPO .

Volgens de makers hebben vooral de voortdurende bezuinigingen in Hilversum en de komst van platforms als Uitzendinggemist en digitale themakanalen gezorgd voor een oneerlijk onderhandelingsklimaat. Omroepen zouden makers onder druk zetten afstand te doen van de herhaalrechten op hun werk, met de financiële consequenties van dien.

De gezamenlijke gilden van regisseurs en scenarioschrijvers dringen bij de ministers aan op een dialoog tussen omroepen en zelfstandige makers over rechtvaardige afspraken. Bovendien pleiten ze voor een onafhankelijke commissie van toezicht.

In 2004 luidden freelance camera- en geluidsmensen ook al de noodklok vanwege de aanhoudende afname van hun vergoedingen. De toenmalige staatsecretaris Medy van der Laan liet daarop een onderzoek instellen naar de werkwijze van de NPO in haar rol als opdrachtgever. Dat leidde uiteindelijk tot gunstiger afspraken voor vakmensen.