Het Filmfonds gaat extra investeren in de artistieke film. Het zal producenten hogere subsidies toekennen voor eigenzinnige en originele filmplannen. Ook besteedt het fonds extra aandacht aan jonge makers.

Artistieke kracht, een centrale rol voor de producenten en talentontwikkeling zijn de drie hoofdpunten van het nieuwe speelfilmbeleid, dat het Nederlands Fonds voor de Film presenteert naar aanleiding van de Filmbrief van het ministerie van OCW. Het Fonds vermindert de bureaucratie en laat makers meer ruimte om hun scenario's zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Het Fonds heeft jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar voor subsidiëring van Nederlandse speelfilms in soorten en genres, zowel artistieke als publieksfilms. Dat is twee miljoen meer dan voorheen. Dit extra geld is bestemd voor kunstzinnige film, kinderfilm en internationale coproducties. Van het totaal bedrag is zeven miljoen afkomstig uit de twintig miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt nu de belastingmaatregel (CV) verdwijnt.

Met de belangenorganisaties NVS , DDG, Netwerk Scenarioschrijvers en Federatie Filmbelangen wordt een talentmotor gestart voor de ontwikkeling van nieuw talent. Ook komt er een onderzoek hoe de prestaties van Nederlandse films in het buitenland kunnen worden verbeterd (met Holland Film).

De 13 miljoen euro, het andere deel van de beschikbare 20 miljoen, wordt ondergebracht in een zelfstandig fonds dat makers steunt die een groot deel van de financiering rond hebben. Het is bestemd als aanvulling voor alle makers die tweederde van hun film gefinancierd hebben.

Bron: ANP