Kijkwijzer model in Europa

Nederlands systeem effectiever dan andere reguleringen

Kijkwijzer, het Nederlandse classificatiesysteem voor audiovisuele media, is een effectieve vorm van co-regulering en daarom een rolmodel voor andere Europese landen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissaris voor Media, de Luxemburgse Viviane Reding.

Kijkwijzer scoort volgens het onderzoek hoog in bereik, vertrouwen en gebruik door het publiek. Het heeft ook geleid tot een sterke participatie van de mediasector zelf. Volgens Reding laat het onderzoek zien dat in de mediasector zelfregulering en co-regulering (combinatie van overheids- en zelfregulering), zoals Kijkwijzer, beter werken dan de traditionele overheidsregulering.

Zelfregulering of co-regulering speelt volgens de Europese Commissie beter in op de snelle technologische ontwikkelingen en de groeiende autonomie van de consument in de digitale samenleving. Traditionele vormen van overheidsregulering missen die flexibiliteit. Bovendien is het voor traditionele benaderingen moeilijker de naleving van de regels te bewaken.

Het onderzoek naar de co-regulering in de Europese mediasector is in opdracht van de Commissie uitgevoerd door het Hans-Bredow Institut van de Universiteit van Hamburg in samenwerking met het Institute for European Media Law in Saarbrücken.

Bron: The Publicity Company