Katholieke reuring rond Golden Compass

Film zou atheïsme propageren

In katholieke kringen in Amerika is beroering ontstaan over The Golden Compass, die morgen wereldwijd in première gaat. Een aantal christelijke groeperingen eist een verbod van de film die anti-christelijk zou zijn en de jeugd zou aanzetten tot atheïsme. Ruim zestig Amerikaanse bioscopen hebben al gemeld de film niet te zullen draaien. In Nederland is geen sprake van een boycot.

De fantasyfilm The Golden Compass (met ondere andere Nicole Kidman en Daniel Craig) is losjes gebaseerd op het eerste deel van de trilogie His Dark Materials van de Britse auteur Philip Pullman. Hoewel Pullman zichzelf in interviews afficheert als een agnost, zien sommige christenen in zijn romans een poging een kwaadaardige vorm van atheïsme te verspreiden, meldt het platform Katholiek Nederland.

In het laatste deel van Pullmans trilogie zou God worden afgeslacht. Volgens sommigen is de film ook antikatholiek omdat de slechte macht in de film Het Magisterium wordt genoemd, een verwijzing naar het leergezag in de rooms-katholieke Kerk. Het Magisterium, in de film verpersoonlijkt door de acteurs Derek Jacobi and Christopher Lee, probeert de vrije wil van alle mensen te vernietigen, te beginnen met de kinderen die worden ontvoerd en op wie experimenten worden uitgevoerd.

Vooral de Amerikaanse rooms-katholieke burgerrechtenorganisatie The Catholic League heeft van zich laten horen. Voorzitter William Donahue sprak over een complottheorie, waarin hij de makers van de film ervan beschuldigt tieners te verleiden de boeken van Pullman op hun verlanglijstje voor kerstmis te zetten. In oktober van dit jaar verscheen van The Catholic League het anti-filmbetoog The Golden Compass: Agenda Unmasked.

Gematigde geluiden zijn er ook. De Catholic News Service van de Amerikaanse bisschoppenconferentie is het niet eens met Donahue. 'Als we de boeken even buiten beschouwing laten en ons concentreren op wat op het witte doek terecht gekomen is, dan kan het script in alle redelijkheid opgevat worden als een aanklacht tegen misbruik van politieke macht in de breedste zin van het woord', aldus CNS.