Het budget van het Filmfonds voor de regeling lange speelfilm in 2007 is besteed. De aanvraagronde voor realiseringen in november komt te vervallen. De eerstvolgende aanvragen voor realisering lange speelfilm kunnen in januari 2008 worden gedaan. Aanvragen voor scenario-ontwikkelingen worden wel behandeld.

Met de toekenningen die naar verwachting eind oktober zullen worden gedaan is het budget voor Lange Speelfilm in 2007 niet toereikend genoeg om in de laatste ronde van 2007 nieuwe realiseringsaanvragen in behandeling te nemen. Het besluit om deze aanvraagronde in november niet door te laten gaan, is genomen onmiddellijk na afronding van de commissievergaderingen van oktober. Gebleken is dat het aantal subsidieverstrekkingen opgeteld bij de nog te behandelen adviezen van oktober het jaarbudget overschrijdt.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat een aanvraagronde voor realisering komt te vervallen. De reden dat het budget al twee maanden voor het eind van het jaar is besteed, ligt in het toegenomen aantal aanvragen van hoge kwaliteit. Er wordt bovendien gemiddeld per film een aanzienlijk hoger bedrag aangevraagd en het fonds heeft meer hoge toekenningen gedaan. De adviescommissie, die projecten selecteert op kwaliteit, heeft rekening gehouden met de wens van het kabinet om scherpere keuzes te maken en de beste projecten met grotere subsidies te ondersteunen.

Het Fonds heeft via de regeling Lange Speelfilm in 2007 tot nu toe 28 films gesteund met een totaal van 13 miljoen euro. Dit zijn zowel kunstzinnige projecten als films voor een breed publiek. De laatste indienronde is nog in behandeling en wordt eind deze maand afgemaakt.