Vakbond cameralieden vult Filmbrief aan

NSC: geen films op televisie in weekend

De Netherlands Society of Cinematographers (NSC), de vakbond van cameralieden, heeft afgelopen maandag de presentatie van het jaarboek aangegrepen om een open brief aan staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan te presenteren. Hierin wijst de belangenvereniging op het belang van een betere bescherming van de Nederlandse filmindustrie.

De NCS reageert in de open brief op Van der Laans Filmbrief. 'De vereenvoudiging van het verkrijgen van productiegelden en het gelijktijdig terugdringen van de macht van subsidiegevers is een goede stap, maar het is lang niet voldoende om een gezonde Nederlandse filmindustrie te waarborgen,' aldus het bestuur van de NSC.

In de open brief opperen zij een aantal 'relatief makkelijk te realiseren uitgangspunten die er toe kunnen bijdragen dat de Nederlandse film een blijvende voedingsbodem verkrijgt die recht doet aan al die talentvolle makers die daarin werkzaam zijn.'

Zo zou de financiering van speelfilms en televisie losgekoppeld moeten worden. 'De omroepen leggen als medefinancier hun model van produceren (goedkoop, goedkoper, goedkoopst) vaak eenzijdig op, hetgeen onvermijdelijk leidt tot conflicten die regelmatig ten koste gaan van de kwaliteit.'

Om de afzetmarkt van Nederlandse films te garanderen, adviseert de NSC om de uitzending van speelfilms op televisie in het weekeinde te verbieden. Daarnaast zou het wettelijk verplicht moeten worden voor nieuwe bioscoopcomplexen om een zaal te reserveren voor de Nederlandse film . Ook zou de overheid duidelijker moeten uitdragen 'dat het illegaal verspreiden en downloaden van films gelijk staat aan diefstal.'