Er komt een nieuw Matching Fonds voor Nederlandse filmproducenten die al 65 procent van een filmbudget rond hebben, waarvan minstens een kwart van private partijen. Voor de overige 35 procent kunnen zij een lening krijgen tot 2,5 miljoen euro.

Dat is de kern van de nieuwe filmstimuleringsregeling die minister Maria van der Hoeven van OCW vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De regeling vervangt de zogenoemde film-CV, een belastingprikkel voor particuliere investeerders in Nederlandse films. De overheid stelt de twintig miljoen euro die de film-CV jaarlijks kostte aan belastingderving, ter beschikking van de nieuwe regeling.

Dertien miljoen daarvan gaat naar het nieuwe Matching Fonds. Volgens Van der Hoevens voorstel is dit fonds bedoeld voor artistiek interessante films die niet louter commercieel te produceren zijn, maar door de puur zakelijke eisen die het fonds stelt wel een breder publiek moeten zien te bereiken. De overige zeven miljoen blijft beschikbaar voor de bestaande stimulering van Nederlandse speelfilms voor het grote publiek via het Nederlands Fonds voor de Film (NFF).

De Europese Commissie moet de nieuwe regeling nog goedkeuren.