De grote filmfesitvals dreigen een concurrent erbij te krijgen. Volgens het vakblad Hollywood Reporter heeft Rome vergevorderde plannen voor een groots festival met een internationale competitie. De financiering is nog niet rond, maar de initiatiefnemers zouden een bedrag van bijna 6 miljoen euro bijeen hebben gebracht, vergelijkbaar met het budget van het festival van Venetië.

De komst van een festival in Rome zou grote gevolgen kunnen hebben voor het festival van Venetië, het oudste ter wereld. De Italiaanse politiek heeft de laatste jaren veel kritiek geuit op dit festival. In Venetië zou de nadruk te veel op kunstzinnige films liggen; er zou te weinig aandacht voor Italiaanse- en Hollywoodfilms zijn.

Burgemeester van Rome Walter Veltroni wil in 2006 van start gaan met het festival. Veltroni heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met Italiaanse topbedrijven en de belangrijkste filmdistributeurs. Als potentiële fesitvaldirecteuren worden Giorgio Gosetti (verbonden aan Venetië ), en Irene Bignardi (directeur van het filmfestival van Locarno) genoemd.