De filmsector wil met de oprichting van een eigen fonds het voortbestaan van de Nederlandse film veilig stellen. Onderdeel van het plan is dat de opbrengst van kaskrakers gedeeltelijk terugvloeit in het fonds. Dit geld is bestemd voor producenten die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het filmsucces.

Op deze manier wil de sector de ontwikkeling van nieuwe filmprojecten stimuleren. Het plan voor het fonds is een reactie op het afschaffen van de huidige fiscale stimuleringsregeling. Deze 'filmcv', waarmee particulieren voordelig in films kunnen investeren, verdwijnt per 1 januari 2005.

Het plan voor het Marketing- en Distributiefonds werd dinsdag gepresenteerd aan Medy van der Laan, staatssecretaris van Cultuur.

In het fonds participeren zowel speelfilmproducenten als verhuurders en bioscoopexploitanten. De partijen benadrukken wel dat een goed filmstimuleringsbeleid vanuit de overheid een voorwaarde vormt voor het van slagen van de opzet van het fonds.