In de VS zijn twee korte documentaires ontdekt van de Nederlandse filmmaker Joris Ivens (1898-1989). Het gaat om de korte films Bip goes to Town en Worst of Farm Disasters, opdrachten van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Ze zijn in 1940 gemaakt.

Ivens verbleef van 1937 tot het einde van de oorlog in de VS. De films werden gemaakt als voorlichtingsmateriaal dat het platteland van de VS moesten voorbereiden op de komst van elektriciteit. Beide films zijn gevonden bij Jim Parkinson, de zoon van Bip Parkinson die de hoofDrol speelt in Bip goes to Town . Een Amerikaanse wetenschapper die onderzoek doet naar de introductie van elektriciteit op het platteland stuitte op de onbekende films.

Midden jaren dertig ontwikkelde de regering van president Roosevelt een plan om het platteland van stroom te voorzien. De boeren moesten coöperaties vormen voor de aanleg van elektriciteitslijnen. De films waren een propagandamiddel om de boeren warm te maken. In Bip goes to Town bezoekt een boerenzoon een moderne melkfabriek en raakt zo overtuigd van het nut van elektrificatie. Dat Ivens dergelijke films maakte, was bekend. Hij heeft ook Power and the land gedraaid in 1940.