Het Amsterdamse Ketelhuis heeft de gemeente Amsterdam een plan gepresenteerd voor een filmtheater met vijf zalen op het terrein van de voormalige Westergasfabriek in Amsterdam. In het plan wordt voorgesteld het huidige Ketelhuis, dat in 1999 opende, met vier zalen uit te breiden. Die zalen zouden gebouwd moeten worden in het Zuiveringsgebouw. Het nieuwe complex moet plaats bieden aan vijfhonderd bezoekers.

Het terrein van de Westergasbriek, gelegen in het onlangs heropende Westerpark, heeft een culturele bestemming. In het nieuwe filmtheater wil Ketelhuis-directeur A. de Ronde de activiteiten van het huidige Ketelhuis voortzetten en verbreden. De vijf zalen zijn bestemd voor 'kwaliteitsfilms en documentaires, met name van Europese en niet-westerse origine'. Bovendien moet het theater plaats bieden aan debatten, talkshows en activiteiten op het gebied van filmeducatie.

De bouw van de vier extra zalen vergt een eenmalige investering van 1,5 miljoen euro. Volgens De Ronde kan de exploitatie van het nieuwe filmtheater in de komende Kunstenplanperiode zonder structurele subsidie rondkomen.