Vier Nederlandse Oscarwinnaars hebben de informateurs van het nieuwe kabinet gevraagd om voortzetting van het stimuleringsbeleid voor film. Zij willen dat de fiscale voordelen die sinds 1998 voor film gelden, blijven bestaan.

In een gezamenlijke brief waarschuwen zij dat de Nederlandse film gevaar loopt als het nieuwe kabinet geen geld uittrekt voor de continuering van het beleid. 'Het is belangrijk dat er in het nieuwe regeerakkoord rekening wordt gehouden met de reservering voor 2004', schrijven Fons Rademakers (De aanslag), Marleen Gorris (Antonia), Mike van Diem (Karakter) en Michael Dudok de Wit ( Father and Daughter).

De vier pleiten voor blijvende steun aan de Nederlandse cinema, zodat die zich verder ontwikkelt en nog meer successen binnenhaalt. Dat kan volgens hen alleen met een gunstig financieel klimaat voor de filmsector.

De stimuleringsmaatregel, die eind dit jaar afloopt, heeft duidelijk effect gesorteerd. Voor het eerst in tijden is een film geselecteerd voor het hoofdprogramma van het filmfestival in Berlijn (Ja Zuster, Nee Zuster/ Yes Nurse, No Nurse van Pieter Kramer). Ook braken Nederlandse films het afgelopen jaar bezoekersrecords in de bioscopen.