De Nederlandse film kan waarschijnlijk niet op fiscale steun rekenen in 2004. Dit jaar blijken de aanvragen voor de fiscale subsidieregeling voor speelfilms het beschikbare budget ruim te overschrijden.

In totaal is er voor een bedrag van 41 miljoen euro aan aanvragen ingediend. Het budget voor de regeling is 23 miljoen. Hierdoor wordt het twijfelachtig of er geld overblijft om de regeling volgend jaar voort te zetten, zoals de Tweede Kamer op voorspraak van de leden Bakker (D66) en De Grave (VVD) had bedongen.

Dat blijkt uit een brief die het ministerie van Financiën dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De betreffende regeling maakt het voor particulieren mogelijk om fiscaal gunstig te investeren in speelfilms. Het kabinet wilde er volgend jaar al mee stoppen. Voor een extra jaar is dan ook geen apart budget beschikbaar. De Grave: 'Als het geld op is, is het op.'