Het conflict over de mislukte verfilming van Soldaat van Oranje 2 is beslecht in het voordeel van filmproducent Rob Houwer. De zes banken die particuliere financiers hadden gezocht voor de film, storten ruim 450 duizend euro provisies terug. Hiermee worden financiers gecompenseerd en wordt een schadevergoeding aan Houwer betaald.

In juni eiste Houwers productiemaatschappij Nedfilm in kort geding minstens drie miljoen euro vanwege gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst. Door het vergelijk met Houwer voorkomt film-investeringsvehikel Arteco Filmbeheer 'zeer langdurig procederen'. Dat valt op te maken uit een brief aan de honderden particuliere beleggers in de film-cv, geschreven door Arteco, Stichting Cine Survey 2 en Stichting Soldaat van Oranje 2. Eerder had Arteco hoger beroep en een bodemprocedure aangekondigd.

Houwers advocaat Bas le Poole bevestigt de schikking, maar wil niet zeggen hoe hoog de schadevergoeding voor zijn cliënt is. 'De partijen hebben hun conflict bijgelegd om de belangen van de participanten niet verder te schaden', aldus de raadsman maandag.

Zeventien jaar nadat Houwer de rechten kocht van deel twee van de autobiografie van Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, had vorige maand de verfilming moeten beginnen. Maar in april zegde Arteco de samenwerking met Nedfilm op, omdat Houwer in gebreke zou zijn gebleven. Zo had hij volgens Arteco verzuimd een filmverzekering af te sluiten voor het project.

In juni oordeelde de rechter in kort geding evenwel dat vooral Arteco steken had laten vallen. Afspraken over een filmverzekering stonden niet zwart op wit, en een deal met de Belastingdienst bleek nog niet rond te zijn.

Dat laatste zou een aanzienlijke strop betekenen voor de honderden particuliere investeerders, die samen ruim 12 miljoen euro in het filmproject hadden gestoken, per participatie van 25 duizend gulden (11.344,50 euro). Ze hadden hun geld ingelegd in een film-cv, een fiscaal aantrekkelijke investeringsconstructie voor vermogende particulieren. De deelnemers was een beleggingswinst van 20 tot 34 procent voorgespiegeld.

Zonder een vergelijk met Rob Houwer kon Arteco Filmbeheer de financiers tot dusverre slechts 8202 euro terugbetalen in plaats van de eerder beloofde 9975 euro. Dat bedrag krijgen de beleggers nu alsnog. Het resterende verlies van circa 1370 euro is deels aftrekbaar van de belasting.

Om een 'minnelijke regeling' te kunnen schikken met Nedfilm en om de gedupeerde beleggers schadeloos te stellen, staan de zes plaatsingskantoren gezamenlijk 457.773,48 euro aan provisies af. Voor de Friesland Bank betekent de schikking een strop van ruim 228 duizend euro, Waardevastgoed Holland verliest ruim 158 duizend euro en Friesland Bank Securities 34 duizend euro.

Arteco gaat op zoek naar financiers voor de verfilming van De Passievrucht, een boek van Karel Glastra van Loon. Maarten Treurniet is aangezocht voor de regie.