De particuliere financiers van Soldaat van Oranje 2 staan vanavond voor een lastige keuze. Ze kunnen besluiten de film te laten maken met een andere producent dan Rob Houwer, maar twijfelachtig is of dat mag. Ze kunnen hun geld terugvragen, maar dan maken ze 12 procent verlies. Of ze steken het geld in een nieuwe, nog onbekende film.

Deze drie opties liggen vanavond voor op een besloten vergadering van Arteco Filmbeheer. Arteco heeft via een fiscaal aantrekkelijk 'film-cv' ruim 900 investeerders gevonden voor Soldaat van Oranje 2. De productie is echter onzeker geworden doordat Arteco het contract heeft opgezegd met producent Rob Houwer.

De voorkeur van Arteco is om de film te laten maken, 'conform het oorspronkelijke budget en de prospectus, maar met een andere producent'. Er zijn volgens Arteco nog steeds 'serieuze onderhandelingen' met andere producenten.

Houwer zegt evenwel de filmrechten te bezitten. 'Dat zal volgende week in het kort geding blijken.' Hij eist via de rechter van Arteco eerherstel, rectificatie en inzicht in de fiscale afspraken. Volgens hem is de financiering van de film stopgezet, omdat Arteco geen goede afspraken heeft gemaakt met de fiscus. Daardoor zou het gegarandeerde rendement van 4,1 procent en het verwachte rendement tussen de 20 en 34 procent niet haalbaar zijn. Arteco vindt echter dat Houwer in gebreke is gebleven.

De tweede optie die vanavond wordt voorgelegd, is om een andere film te produceren binnen de huidige commanditaire vennootschap. Maar dat is volgens Arteco 'onuitvoerbaar gebleken om fiscale en juridische redenen'.

Mogelijkheid drie is dat de participanten hun geld terugkrijgen, minus gemaakte kosten. Per participatie van 11.344 euro (25 duizend gulden) krijgen de deelnemers in dat geval 9.980 euro terug. 'Dit is het bedrag van inleg, minus de oprichtings-, beheers- en emissiekosten van de CV', schrijft Arteco aan de participanten. Uitgaande van 1028 participaties, betekent het dat Arteco 1,4 miljoen euro in rekening brengt.

Als de vergadering kiest voor mogelijkheid drie, kunnen de participanten vervolgens deelnemen aan een 'alternatief garantieproduct van een andere aanbieder'. Arteco schrijft: 'Zo kunt u alsnog binnen twaalf maanden op uw oorspronkelijke inleg van 25 duizend gulden (11.345 euro) een minimum rendement behalen van 6,4 procent.'

Houwer vindt die optie onzinnig. 'Als ik participant zou zijn, dan zou ik tegen Arteco zeggen: ben jij beduveld, je hebt de zaak verknoeid, ik wil mijn geld terug.'

Eén van de participanten ziet niets in een andere film. 'Ik wil nu gewoon mijn geld terug', zegt hij. 'De ervaring leert dat het eerste verlies vaak het kleinste is.'

Houwer tekende eerder voor films als Soldaat van Oranje en Turks Fruit. Voor Arteco moet Soldaat van Oranje 2 de tiende film worden waarvoor zij financiering regelt . Eerdere films waren onder meer Nynke, Mariken en Wilde Mossels.