De film Het woeden der gehele wereld, naar het boek van Maarten 't Hart, zal niet worden gemaakt. Eind april hebben producent Rob Houwer en het financieringsbedrijf Arteco, dat het geld voor de film heeft ingezameld, de samenwerking stopgezet. Dinsdag werd al bekend dat de productie van Soldaat van Oranje 2 is stilgelegd, omdat Rob Houwer en Arteco ruzie hebben.

Rob Houwer heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen Arteco. Hij eist dat Arteco openheid geeft over de afspraken met de belastingdienst. Houwer vermoedt dat de particulieren die in de film hebben geïnvesteerd hun investering niet van de belasting kunnen aftrekken, waardoor ze fors verlies zullen lijden.

De advocaat van Arteco, Roland Wigman, bevestigt dat de belastingdienst aanvullende eisen heeft gesteld. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet de overeenkomst tussen Houwer en Arteco worden gewijzigd. Houwer weigert dat. Hierop zag Arteco dinsdag geen andere mogelijkheid dan de overeenkomst op te zeggen.

Arteco heeft ook vraagtekens gezet bij Atlas International, het distributiebedrijf dat garandeert dat de Soldaat van Oranje 2 in het buitenland ruim 5 miljoen euro op zal brengen. Gezien de jaaromzet van Atlas (zo 'n 1 miljoen euro), gelooft Wigman niet dat het bedrijf dit bedrag kan ophoesten . 'Onzin', vindt Houwer. 'Atlas bestaat al dertig jaar en is de grootste onafhankelijke werelddistributeur in Duitsland.' Houwer wil nu een aanklacht indienen wegens smaad.