Duitsland 1999. Misdaad van Christian Görlitz. Met o.a. Hannelore Hoger, Ben Becker, Stefan Kurt, Richard Beek en Volker Lechtenbrink.

VPRO Cinema