Japan 1998. Avonturenfilm van Hiroyuki Nakano. Met o.a. Morio Kazama, Mitsuru Fukikoshi, Tomoyasu Hotei, Tamaki Ogawa en Mari Natsuki.

VPRO Cinema