Japan 1951. Kenji Mizoguchi. Met o.a. Eitaro Shindo, Eijirô Yanagi, Reiko Kondo, Kiyoko Hirai en Yuji Hori.

VPRO Cinema