Japan 1935. Drama van Kenji Mizoguchi. Met o.a. Yôko Umemura, Ichirô Tsukida, Mitsugu Terajima, Kazuyoshi Takeda en Chiyoko Okura.

VPRO Cinema