1957. Inoshiro Honda en Ishiro Honda. Met o.a. Kenji Sawara, Yumi Shirakawa en Akihiko Hirata.

VPRO Cinema