1959. Kon Ichikawa. Met o.a. Machiko Kyo, Tatsuya Nakadai en Ganjiro Nakamura.

VPRO Cinema