1965. Inoshiro Honda en Ishiro Honda. Met o.a. Hiroshi Koizumi, Yuriko Hoshi en Yosuke Natsuki.

VPRO Cinema