Een crisis in de islamitische wereld.

Zweep

Onlangs betoogde wetenschapsfilosoof Maarten Boudry in NRC dat seculiere westerse wetenschappers de religieuze motieven ofwel de fundamentalistische islam bij plegers van terroristische aanslagen onderschatten of zelfs compleet negeren, simpelweg vanwege hun ‘ongeloof in geloof’: ze kunnen er niet bij. Dat geldt minder voor socioloog Ruud Koopmans, opgegroeid in een fundamentalistische pinkstergemeenschap en daarom bekend met het klappen van de orthodoxe zweep.

In Het vervallen huis van de islam (Prometheus) legt hij, wars van politiek correcte omzwachtelarij, uit dat de islamitische wereld zich in een crisis bevindt, getuige het gemis aan democratie, de positie van de vrouw en minderheden, de burgeroorlogen en terreur waarvan vooral moslims zelf het slachtoffer worden. Hoofdoorzaak van alle ellende: de fundamentalistische islam.