Kort maar krachtig

Sloveense partizanen

Alle ellende in de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven, vond Pascal. Toch heeft die mens zich over de ganse aarde verspreid, daartoe gedwongen (meestal) of geheel uit vrije wil (soms). De lange geschiedenis en het hoe en waarom van die uitwaaiering beschrijft emiritus ontwikkelingsstudies aan Oxford Robin Cohen in Migratie (Fontaine Uitgevers).

Hij doet dit kort maar krachtig in 44 hoofdstukjes, voorzien van sprekende foto's en illustraties en heldere kaarten en grafieken, vanaf onze verre voorouders die vanuit Oost-Afrika op pad gingen tot aan het heden, waarin migratie is opgerekt tot algehele mondiale mobiliteit. Alle vormen en beweegredenen komen voorbij: armoede en repressie, kolonialisme en slavernij, vluchtelingen en gelukzoekers.