Elke twee weken neemt Brommer op Zee redacteur Leonard Ornstein je mee in de wereld van het politieke boek. Lees hier zijn nieuwste tips.

De slag om Europa

Rob de Wijk

Dit boek mag niet op deze lijst ontbreken. Wie meer wil weten over de belangrijkste geopolitieke verhoudingen doet er goed aan dit doorwrochte epistel over onze relatie als EU-landen tot China en Rusland te lezen. Twee wereldmachten die echt alles doen om Europese landen uit elkaar te spelen en tot wingewest te maken. Maar de Wijk doet een even opmerkelijke als geruststellende ontdekking: juist door de intensieve samenwerking in Europa lukt het China en Rusland (nog) niet vat op ons continent en zijn economieën en politiek te krijgen.

Schaduwleiders

Kees Versteegh

Dit boek van Versteegh, parlementair redacteur voor NRC, gaat over de rollen en invloeden van ‘tweede mannen’ in de (Nederlandse) politiek. Wat een goed en creatief idee om de tweede mannen (en vrouwen) achter de Nederlandse machthebbers te portretteren! Dit zijn in feite de ooit door Rembrandt geschilderde staalmeesters van de macht.  De meest tot de verbeelding sprekende nummer 2 allertijden was ongetwijfeld CDA-minister van sociale zaken Jan de Koning (1926-1994), de politieke souffleur van CDA-premier Ruud Lubbers. En hoe het verder ging met Edith Schippers (de vrouw achter Rutte), Jeroen Dijsselbloem (de man achter Samsom) en anderen? Lees dit zorgvuldig geschreven boek.

Sluiproute Brussel

Lise Witteman

Over het fenomeen lobbyen in Brussel zijn al vele boeken verschenen. De toon van haar boek is goed. De oprechte verwondering en verontwaardiging maken dit boek zo lezenswaardig. Haar brede netwerk bracht haar in contact met vele sleutelspelers. En Witteman slaagt er weer in nieuwe tenenkrommende ontdekkingen te doen. 

Je wordt bedankt, Bin Laden

Jorrit Kamminga

Nog een boek over Afghanistan. Wie meer wil lezen over de specifieke relatie van Nederland met  Afghanistan is het boek van Jorrit Kamminga aan te raden. Dit actuele boek is niet het finale boek over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Maar het is mooi dat Kamminga - die jaren in Afghanistan werkte - vanuit persoonlijke betrokkenheid het conflict in breder perspectief trekt. Een goed getimed boek.

Anarchisme

Ludo Abicht

In dit werk geeft Abicht een boeiend inzicht in deze politieke stroming die generaties lang veel aanhang kent. Het anarchisme manifesteert zich in vele gedaanten: van Bakoenin tot de commons zoals Abicht aantoont. In zijn iets te pathetische nawoord schrijft filosoof Hans Achterhuis: “Wie zich vandaag de dag anar­chist wil noemen, moet allereerst veel uitleggen. In de bur­gerlijke propaganda werd het in de kern vreedzame anarchisme altijd als terroristisch en gewelddadig voorgesteld.” Een rake typering in verder verrassend interessant boek.

Leonard Ornstein is een journalist, die bekendheid verwierf als parlementair redacteur van Vrij Nederland en het televisieprogramma Netwerk waarvoor hij onder meer de Russische president Vladimir Poetin interviewde. Hij won de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek (samen met Max van Weezel).

Ook was hij vele jaren politiek redacteur van Buitenhof en schreef hij zelf politieke boeken. Als redacteur van Brommer op Zee stelt hij elke twee weken een lijstje met de beste politieke boeken samen.

voor meer boekenlijstjes
voor meer brommer op zee