Denis Pousseur is componist.
Er zijn 2 films gevonden.

Quand j'étais belge...

1999 | Documentaire

België/Frankrijk/Nederland 1999. Documentaire van Luc de Heusch.

Een eigenzinnige geschiedenis van Belgi[KA3]e, beginnende met de volksopstand in 1930 n.a.v. de opvoering van de opera [KL]De stomme van Portici[KLE], die leidde tot het uitdrijven van de Nederlandse bezetter. Eindelijk was Belgi[KA3]e onafhankelijk. Met de kroning van Leopold I was het land [KL]e[KL]en. Of toch niet? Belgi[KA1]e was een verzameling van twee volkeren met een totaal verschillende culturele achtergrond: de Franstalige Walen en de Nederlandstalige Vlamingen. Maar Vlaanderen sliep en liet zich domineren door de Franssprekende aristocratie. Het zou tot 1898 duren alvorens het Nederlands offici[KA3]eel de tweede taal in Belgi[KA3]e werd. Daarna zouden twee oorlogen de taalstrijd tot ongekende hoogten doen ontbranden, vooral wanneer tijdens WOII extreem rechts in Vlaanderen zich achter het idee[KA3]engoed van Hitler zou plaatsen. De daaropvolgende koningskwestie verscheurde het land nog meer. De Heusch vertelt de geschiedenis van het land vooral vanuit het standpunt van deze taalstrijd, waarbij hij geen partij kiest. Zelf is hij Brusselaar en nakomeling van een Vlaamse vader en Waalse moeder, dus de uitverkoren scheidsrechter. De documentaire is grotendeels samengesteld uit fragmenten van films van Henri Storck ([KL]Les f[KA4]etes du centenaire[KLE], [KL]F[KA4]etes de Belgique[KLE], [KL]Vacances[KLE], [KL]Terre de Flandre[KLE], [KL]Les jeux de l`[KA1]et[KA1]e[KLE], [KL]Symphonie paysanne[KLE]), Charles De Keukeleire ([KL]Witte vlam[KLE]), Hugo Claus (DE LEEUW VAN VLAANDEREN) en De Heusch zelf (Féte chez les Hamba, Michel de Ghelderode en Les Amis du plaisir, trente ans après) en actualiteitsopnamen van Belgavox. De Heusch schreef zelf het scenario en de commentaar, die gesproken wordt door Jean-Daniël Nicodème. Montage is van Emmanuelle Thibault en fotografie van Stéphane Adam en Claude Geens.

Koniec, genre-théâtre

1990 | Experimenteel

België 1990. Experimenteel van Michel Jakar. Met o.a. Francine Landrain, François Sikivie, Jacques Delcuvellerie en Emile Cottam.

Jakar, die een aantal opmerkelijke korte animatiefilms op zijn naam heeft staan, verandert hier in een televisiefilmmaker die simpelweg dit spektakel moet vastleggen, dat net zo goed genretoneel als genrefilm is. Het enige originele element vormen uiteindelijk de steadicam-beelden van Patrick de Ranter. De rest bestaat uit onsamenhangende scènes, die beurtelings komisch of tragisch zijn. De ambitieuze beloften van deze film kunnen niet waargemaakt worden: het resultaat is een slappe, moeizame vertoning waar geen einde aan komt.