Thomas Kunkel - Man in Profile

Wim Brands ,

Lat

Boerenzoon Joseph Mitchell vertrok in de jaren twintig naar New York met de ambitie om een grote roman te schrijven over die stad. In de geest van zijn grote held James Joyce. Tot begin jaren zestig schreef hij prachtige lange verhalen voor The New Yorker, het mooiste tijdschrift ter wereld. Niemand wist zo over New York te schrijven als Mitchell. Toen zweeg hij, tot aan zijn dood in de jaren negentig. In de aan hem gewijde biografie van Thomas Kunkel, Man in profile, staat waarom: Mitchell legde de lat ongelooflijk hoog; die roman zou er niet komen. Na zijn dood kon worden vastgesteld dat hij dat werk intussen in al die New Yorkerjaren had geschreven. Zijn verhalen zijn die roman.