In zijn enige roman schetst Borbély een hardvochtig en illusieloos bestaan.

Opgroeien in een straatarm gezin op het Hongaarse platteland in een agrarisch dorp onder het communisme – geen pretje, afgaand op de gedetailleerde jeugdherinneringen van Szilárd Borbély, een gevierd en productief dichter die aan depressies leed en in 2014 suïcide pleegde. Een jaar eerder verscheen zijn enige roman, De bezitlozen (Lebowski), in enkelvoudige zinnen verteld vanuit het perspectief van een elfjarige jongen, alter ego van de auteur die opgroeide in een halfjoods milieu. Armoede, werkloosheid, alcohol, antisemitisme, geweld en algeheel onvermogen bepalen het primitieve dorpsleven en het gezin waarin de jongen opgroeit. Zijn observaties zijn nauwkeurig en genadeloos. Borbély schildert een hardvochtig en illusieloos bestaan, vol ongeluk waaraan niemand ontsnapt. Jammer dat toelichting op auteur en werk ontbreekt.