Persoonlijke poëzie van Raymond Carver

Fundamentele nauwkeurigheid

Een van de uitgangspunten in de poëzie van Raymond Carver is een stelling van Ezra Pound, dat fundamentele nauwkeurigheid van uitdrukking de enige moraliteit bij het schrijven is. Aldus Joris Iven in de inleiding van zijn vertaling van Carvers gedichten. Wie de prachtig uitgegeven bundel Waar water samenvloeit met ander water (uitgeverij P) leest, ervaart dat Carver een dichter was die wist hoe je op een aangenaam directe manier tot de lezer moest spreken. Ik hou van beekjes en van de muziek die ze maken. / En van geulen, in moerassen en beemden, voor ze de kans hebben om beekjes te worden. Carver is zo goed, omdat hij als dichter persoonlijke verhalen durft te vertellen, zo precies mogelijk.