Een satirische roman die draait om rotte aardappels.

De deprimerende ervaringen die Oleg Pavlov opdeed toen hij als jonge soldaat op de afgelegen steppen van Kazachstan een werkkamp moest bewaken en wegens ‘afwijkende opvattingen’ maandenlang in een psychiatrische kliniek werd vastgehouden, keren terug in zijn wrang-satirische roman De aardappels en de staat (Cossee), een prachtige aanklacht tegen het zinloze systeem van de goelag en de mensonterende toestanden in het Russische leger. Wanneer de kapitein van een compagnie bewakers op het idee komt om het hun toebedeelde rantsoen rotte aardappelen nu eens niet op te eten maar in de grond te stoppen in de hoop op een rijke oogst, wordt dit door de militaire inlichtingenpolitie als verduistering van staatseigendom aangemerkt. Wat tot een reeks absurde en groteske verwikkelingen leidt.