Een familie- en emancipatiekroniek over een gewone Iraanse familie

In Ons kamp vertelde Marja Vuijsje haar familiegeschiedenis, nu verrast ze met een migratiegeschiedenis, zoals de ondertitel van Het rijbewijs van Nematollah (Atlas Contact) luidt. Ook weer een familie- en emancipatiekroniek, maar nu van een gewone Iraanse familie, die ook een eeuw Iraanse geschiedenis omvat. Onder de sjah keek men Peyton Place, daarna kwam Khomeini met zijn Iraanse Revolutie, werden regimetegenstanders (opnieuw) vervolgd en begon de diaspora. Nazaten van Nematollah belandden in Nederland, Duitsland en Canada. Over hem vertelt zoon Arash nostalgische anekdotes, over zichzelf en zijn vertrek uit Iran zwijgt hij. Vuijsje schrijft zorgvuldig en met veel inlevingsvermogen. Ze reisde naar Iran en leerde zelfs Farsi. Zondag is ze te gast in VPRO Boeken.