Over een bundel die zoekraakte en weer boven water kwam.

Onlangs vond ik een bandje terug waarop Gust Gils de ontboezeming in het Antwerps van zijn vriend Jan Hanlo schitterend voordroeg. Lang geleden opgenomen bij hem thuis, hoewel Gust Gils in zijn wrakkige woning rondliep alsof hij zichzelf was kwijtgeraakt en het zoeken maar had gestaakt. Vindt u het vreemd dat kort na zijn overlijden zijn bundel Spookpijnen (Prometheus) ook zoekraakte en dat die onlangs toch weer boven water kwam. Ja, uiteindelijk was Gils een tovenaar. Er zijn misverstanden binnengeslopen bij de verspreiding van het wachtwoord, dicht hij, daarom voor alle zekerheid / vragen de wachters het wachtwoord niet meer: / ze schieten met scherp op al wat beweegt.