David Grossman - Komt een paard de kroeg binnen

Maarten van Bracht ,

Laatste voorstelling

De stand-up comedian bestookt zijn publiek met snelle, vaak harde grappen met een hoog lach-of-ik-schietgehalte. Alledaagse sores en levenspijn worden naar de achtergrond geduwd. Maar in wat zijn laatste voorstelling dreigt te worden, in een zaaltje op een industrieterrein benoorden Tel Aviv, kan Dovele Grinstein het uitdunnende gehoor niet langer bieden wat het wil. Hij schakelt allengs over op zijn eigen, tragische levensverhaal, en een traumatische gebeurtenis uit zijn jeugd, waarop hij instinctief reageerde door op handen en voeten te gaan lopen. Komt een paard de kroeg binnen (Cossee) van David Grossman beslaat die hele laatste voorstelling, waarin Dovele zichzelf niet meer kan ontlopen en ondanks een eindeloze monoloog de spanning tot het eind bewaard blijft.