Soms prozaïsch, vaker poëtisch

Liefdevolle aandacht

Op de grens tussen Engeland en Wales ligt een stuk land waar konijnen, dassen en vossen leven en waar boshyacintjes, sleutelbloemen en veldlathyrus bloeien. Dit is het land van schrijver-boer-historicus John Lewis-Stempel, wiens voorouders zich negenhonderd jaar geleden in deze streek vestigden. Lewis-Stempel is vergroeid met zijn meadow; niets wat er leeft, hoe klein en onooglijk ook, ontsnapt aan zijn liefdevolle aandacht.

In Weideland (AtlasContact) volgt hij van januari tot en met december het leven op, in en onder zijn land. Soms prozaïsch, als hij zijn schapen helpt lammeren of hij de zeis ter hand moet nemen omdat de vingermaaibalk het begeeft, vaker poëtisch, als hij geliefde landschapsdichters als Robert Frost citeert terwijl hij door het gras banjert.