Vijftig dichters selecteren de mooiste gedichten van de wereld

Aanstekelijke feestbundel

Een kinderlijk eenvoudig idee: laat vijftig Nederlandstalige dichters ter gelegenheid van het gouden jubileum van Poetry International één gedicht uit het festivalarchief kiezen en toelichten. Met De mooiste gedichten van de wereld (Podium) levert het evengoed een behoorlijk aanstekelijke en verrassende feestbundel op. Er zijn tastende interpretaties en ademloze eerbetonen, zoals die beschrijving van de eerste ontmoeting van ‘groupie’ Anne Vegter met Anne Carson

Thomas Möhlmann haalt naast een aangrijpend vers van de Russische ‘hooligan-poëet’ Boris Ryzji (1974-2001) herinneringen op aan diens catastrofaal beschonken festivaldeelname in 2000 én wijdt een wrang gedicht aan Ryzji’s zelfmoord. Of ineens die ragfijne ‘Schets’ van Iranees Zia Movahed: ‘zie//haar/boven/in de omlijsting van het balkon/hem/beneden/naast de veranda//en de oude stenen trappen/versleten door de wind’.