In deze muzikale, gulle en gulzige gedichten gaat het over alles.

Herderstasje

Een vriendendienst noemt Alfred Schaffer Stilstaand leeft alles hier (De Bezige Bij), zijn persoonlijke keuze uit het poëtisch oeuvre van H.H. ter Balkt (1938-2015), in zijn inleiding/liefdesverklaring. En dat is het, zowel aan de soms ondoorgrondelijk geachte dichter als aan de lezer.

In deze muzikale, gulle en gulzige gedichten gaat het over alles, van hazen en het herderstasje tot Dennis Bergkamp en van Botticelli tot het KNMI. Het onaanzienlijke of ‘boerse’ kan een dreigende allure krijgen. (‘Ik woonde toen in een land/waar de aardappelsorteermachine kwam.’) En tussen erudiete en geestige ‘uitleggingen’, odes en tirades staat ook tedere liefdeslyriek: ‘Regenbogen verdringen zich voor het raam/Zeeën verdringen zich onder haar voeten/Zij draagt een glas water de trap op’. Ideale kennismakingsbundel.